2019 “GELECEĞİN MODACILARI” TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ

2019 “GELECEĞİN MODACILARI” TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ 

YARIŞMANIN KONUSU ve AMACI:

Ankara Modacılar ve Tasarımcılar Derneği GELECEĞİN MODACILARI Tasarım Yarışmasını “ANKARA FASHION WEEK 2019” etkinlikleri kapsamında düzenlenecektir. “GELECEĞİN MODACILARI” tasarım yarışması, Ankara moda endüstrisine genç tasarımcılar dahil etmek ve sektöre ivme kazandırmak amacı ile düzenlenmektedir.  Genç tasarımcılar yarışma sürecinde edinecekleri deneyimlerin yanı sıra,  1 yıl boyunca tasarımlarının defilesini yapma fırsatını da elde edecektir. Bu kapsamda, anılan yarışmanın amaçları arasında;

 • Sektörü yeni tasarımlar ile güçlendirmek,

 • Sektörde, uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek özgün tasarımları ortaya çıkarmak ve teşvik etmek, sektörün rekabet gücünü artırmak,

 • Moda endüstrisinde yenilikçi ve özgün tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak, yer almaktadır.

  • Genç modacılara kendilerini sektöre tanıtabilecekleri bir platform oluşturmak yer almaktadır.

YARIŞMANIN TEMASI:

 “FÜTÜRİSTİK SOKAK MODASI

Hızla akan zaman modayı geleceğe, geleceği sokaklara taşıyor… Fikirler hayallerden ve gelecek öngörülerinden besleniyor. Tamamen kendinin olan özgün fütüristik fikirlerini tasarıma dönüştürme ve sokakları kendi podyumuna çevirme vakti… Tasarımlarındaki detaylardır senin ruhundaki farklılığı yansıtan. Yeni nesil esintileri görebileceğimiz tasarımlarla buluşmak dileğiyle.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI:

Yarışmaya katılacak olanların taşıması gereken asgari koşullar aşağıdaki gibidir:

 3.1. En az lise veya dengi okul (ilgili okullar) mezun veya okuyor olmak,

 3.2. Öğrenim durumunu belgelemek (giysi tasarım sertifika programına katılan, tamamlayan, meslek liselerinin ilgili bölümlerinde öğrenci/mezun, meslek yüksekokulu ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitim alan/mezun)

3.3. Adaylar, yarışmanın jüri üyeleri, yarışma raportörleri ile birinci dereceden yakınlık (eş ve kayın hısımlar da dahil) ilişkisinde olmamak.

3.4. Moda sektöründe tanınmış bir isim veya marka, sektöre yönelik ürünlerle ilgili kendi adına kayıtlı bir iş yerine sahip olmamak

3.5. Sektör ile ilgili bir kurum ya da kuruluşta eğitimci olmamak,

 YARIŞMACILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 4.1. Yarışmaya katılan projenin  “özgün olması “ şartı aranmaktadır. Proje konusu eserin daha önce başka bir yerde sergilenmemiş olması gerekmektedir. Jüri ve kurum aksi bir durumu ispatladığı takdirde, yarışmadan uzaklaştırma ve tek taraflı fes etme hakkına “GELECEĞİN MODACILARI”  Tasarım Yarışması Düzenleme Komitesi tam yetkilidir.

Teslim edilen ürün Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korumaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Seçici kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Tasarımın kopya olduğu anlaşılan eserlere ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan “GELECEĞİN MODACILARI” Tasarım Yarışması Düzenleme Komitesi sorumlu tutulamaz.

4.2. Yarışmaya katılan herkes şartnamede belirtilen koşulları kabul etmiş sayılır.

 4.3. Herhangi bir yerde yayınlanmış veya herhangi bir kuruluşa ait tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.4. Yarışmaya katılan tüm kişiler, taahhütname (EK1) ile katılım koşullarını harfiyen kabul ettiğini ve uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

4.5. Başvuru formunun katılımcı tarafından imzalanmasıyla birlikte bu form, yarışmacı ve “GELECEĞİN MODACILARI“ Tasarım Yarışması Düzenleme Komitesi arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.

4.7. Yarışmaya dereceye giren tasarımcılar, yarışmayı düzenleyen ve destekleyenlerden kurum ve kuruluşlardan verilecek ödüller dışında bir hak ve talepte bulunamazlar.

 4.8. Tasarım rumuzu en az 4 harf  2 rakam birleşiminden oluşmalı (örnek: ABCD12) ve paftaların arka köşesine yazılmalıdır.

 4.9. Finale kalan tasarımların telif hakları 1 yıl süre ile “GELECEĞİN MODACILARI” Tasarım Yarışması Düzenleme Komitesi’ne ait olacaktır. Arşiv, sergi, yayımlamak vb. sebepler ile “GELECEĞİN MODACILARI” Tasarım Yarışması Düzenleme Komitesi kıyafetleri kullanma hakkına sahiptir. Telif hakkı şimdiden verilmiş kabul edilir.

 4.10. Yarı finale kalan tasarımcılar, tasarımlarının üretiminde gerekli olan her türlü malzeme ve teknik gerekliliklerini kendileri temin edeceklerdtir.

 4.11. .Yarışmacılar istedikleri yerde tasarımlarını üretme hakkına sahiptirler Tasarımların üretim aşamasındaki tüm masrafları yarışmacıya aittir. Yarı finale kalan yarışmacıların  manken, organizasyon saç ve makyaj masrafları için 600 TL katılım ücretini ANKARA GÖNÜLLÜLERİ Derneğinin bildireceği hesaba yatırmaları gerekmektedir. Manken, kuaför,  makyöz Ankara Gönüllüleri Derneği tarafından temin edilecektir.

 4.12. Yarışmacılar tasarımlarını daha önceden e-posta yolu ile duyurulan saatte ve duyurulan yere getirmekle yükümlüdürler. Zamanında ve uygun koşullarda getirilmeyen tasarımların teslim alınmayacağı gibi finalde de yarışmayacaktır. Maddi ve manevi tüm sorumluluklar yarışmacıya aittir.

 4.13. Yarışmaya şehir dışından katılan adaylar kargo gönderim ücretini kendileri karşılayacaktır. Yarışma sonunda sergilenen tasarımların talep halinde geri gönderimi karşı ödemeli olarak yarışma yetkilileri tarafından gerçekleştirilecektir.

4.14. Yarışmacılar yukarda belirtilen tüm maddeleri ve üretim aşamasında “GELECEĞİN MODACILARI“ Tasarım Yarışması Düzenleme Komitesi ‘nin herhangi bir sorumluluk taşımadığını baştan kabul etmektedir

4.15. Final defilesi bitiminde ilk 15 tasarım sergiye konulmak üzere belirtilen yere getirilecek ve tasarımın sorumluluğu ( cansız mankene giydirme, tasarımın zarar görmesini önleme, vb…) yarışmacıya ait olacaktır.

 4.16. Yarışmacı kendi tasarımını sergi alanına getirip cansız mankene kendi giydirmekle, serginin son gününe kadar sergilenmesi ve son günü teslim almak ile sorumludur, teslim alınmaz ise sergilenme süresinden itibaren 10 iş gününden sonra  “GELECEĞİN MODACILARI” Tasarım Yarışması Düzenleme Komitesi  sorumluluk kabul etmemektedir.

 4.17. Yarışmacılar “GELECEĞİN MODACILARI” Tasarım Yarışması Düzenleme Komitesi’ne gönderilen paftaları yarışma bittikten 20 iş günü içinde geri almalıdırlar, 20 iş günü sonunda dosyalar imha edilecektir

YARIŞMACILARDAN İSTENENLER:

 Katılımcılar başvuru dosyasında yarışmanın ilk elemesinde kullanılacak tasarım paftasına yer vermelidir. Yarı Finale kalan yarışmacılardan dikili ürünler daha sonra ayrıca talep edilecektir.

 5.1. Yarışmacıların Dosyalarında Bulunması Gerekenler:

 • Tasarımın ilham kaynağından ürün haline gelmesini açıklayan ve içeriğinde görünen bölümlerde iplik, kumaş, boyarmadde, aksesuar ve yardımcı malzeme v.b. renk, teknik çözümleme vs. bilgilerinin yer aldığı genel konsept içindeki 4 farklı tasarımdan oluşan en az 1 tanesi erkek giyim tasarımı olmak üzere A3 boyutunda sunum paftası.

Paftalar her bir tasarım için ayrı ayrı hazırlanmalıdır.

Paftalardan en az bir tanesi erkek giysi tasarımına ait olmalıdır.

Paftalarda tasarımların artistlik ve teknik çizimlerinde ön ve arka çizimleri olmak zorundadır. Teknik çizimin olmadığı paftalar değerlendirilmeye alınmayacaktır

Paftalarda yer alan tasarımlar,  el çizimi veya dijital çizim olabilir. Tercih tasarımcıya bırakılmıştır.

Tasarımların artistik çizimlerinin renklendirilmesi için seçilecek teknik tasarımcıya bırakılmıştır. 

Paftaların her birinde ilgili tasarımların üretilmesi için kullanılması önerilen kumaş parçaları 5×5 boyutlarında tasarımcının pafta üzerinde belirleyeceği yerlere, tek kenarı sabit, diğer üç kenar serbest olacak şekilde yapıştırılmalıdır. ÖRNEK PAFTA (EK-2)

Tasarım paftalarının her birine tasarımcının kendisine belirlediği rumuz yazılmış olmalıdır.

 • Yarışmacının, tasarımında anlatmaya çalıştığı duygu/düşünceyi ifade eden A4 boyutu kağıda yazılmış, en fazla 250 kelimeden oluşan bir tasarım hikayesi ve A3 boyutunda bir ilham panosu hazırlanmalıdır. İlham panosu; tasarımlara ilham olan görsellerden oluşmalıdır. Bu görseller renk, doku, aksesuar, kumaş vb… her türlü ilhamı yansıtıcı nitelikte olabilir. ÖRNEK İLHAM PANOSU (EK-3).

NOT: ÖRNEK PAFTA(EK-2) ve ÖRNEK İLHAM PANOSU(EK-3) eklerde yer almaktadır.

5.2. Tasarımların Sunumu ve Teslim Şekli:

 • Yarışmacılar, madde 5.1. belirtilen şekilde hazırlanmış tasarımlarını tasarım ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde büyük harf ile “GELECEĞİN MODACILARI TASARIM YARIŞMASI” ibaresi yazılı A3 boyutunda karton ya da plastik proje çantası içinde teslim edeceklerdir.

• Çantanın içine ayrıca, tasarım ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde büyük harf ile yazılmış “GELECEĞİN MODACILARI TASARIM YARIŞMASI” ibaresi yazılı Kimlik Zarfı koyacaklardır. Kimlik zarfının içinde aşağıdaki bilgi ve belgeler olacaktır: – temin edilecek yarışma başvuru formu ve ıslak imzalı taahhütname (EK 1) , – Nüfus cüzdan fotokopisi, – Son mezun olduğu kuruma ait diploma ya da halen öğrenci ise belgesi, – Yarışmacının fotoğraflı özgeçmişi, – Tasarımın PDF formatında kaydedildiği CD,( arka fonu beyaz olmalıdır.)

GELECEĞİN MODACILARI TASARIM YARIŞMASI PROJELERİN TESLİM SÜRESİ ve YERİ:

Projeler en geç, 20.10.2019 tarihi saat 17.00’a kadar elden, posta veya kargoyla aşağıda yer alan adrese teslim edilecektir.

 İletişim Bilgileri: DAMA MODA: Maltepe mahallesi yayla sokak aydınlar apartmanı no:4 kat 3 DEMİRTEPE/ANKARA

 Tel: 0 312 231 12 02

 E-posta: info@geleceginmodacıları.com

Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde yukarıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerde “GELECEĞİN MODACILARI” Tasarım Yarışması Düzenleme Komitesi sorumluluk kabul etmeyecektir

YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışma Son Başvuru Tarihi: 20.10.2019

Jüri Değerlendirmesi: 25.10.2019

Yarı Finalist İlanı: 26.10.2019

Yarı  Finalist Bilgilendirme Toplantısı: 28.10.2019

Final Ücreti Yatırma Tarihi: 5.11.2019

Final ve Ödül Töreni:     22-23-24 Aralık Ankara Fashion Week 

 

DEĞERLENDİRME AŞAMASI:

 8.1. Seçici Kurul tarafından 25 Ekim’ de yapılacak ön eleme sonucunda 50 Finalist belirlenecektir. Belirlenen finalistler, e-posta ve sosyal medya ile bilgilendirileceklerdir.

 8.2. Finale kalan yarışmacılarla 28.10.2019 tarihinde bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Finalistlerin bu toplantıya katılımı zorunludur.

 8.3. Yapılacak olan finalist bilgilendirme toplantısında verilecek olan protokol yazısının imzalanması üzerine yarışmacı, protokol yazısında belirtilen yarışma kurallarına uyacağını kabul ve taahhüt etmiş kabul edilir.

 8.4.  Finalistler tasarımlarını kendilerine belirtilen yere verilen süre içerisinde getirmek zorundadır. Finalistler tarafından zamanında ve uygun koşullarda getirilmeyen tasarımlar teslim alınmayacağı gibi finalde de yarışmasına izin verilmeyecektir. Bu durumda oluşacak her türlü maddi ve manevi sorumluk yarışmacıya aittir. Yarışmacı “GELECEĞİN MODACILARI” Tasarım Yarışması Düzenleme Komitesi’nin bu konuda her hangi bir kusurunun olmadığını kabul ve taahhüt etmektedir.

 DEĞERLENDİRME ESASLARI:

 Sunulan tasarımların değerlendirilmesinde kullanılacak temel esaslar aşağıdaki gibidir

 • Tasarımcının yaratıcılık düzeyi,

 • Tasarımın özgünlüğü ve yeniliği,

 • Tasarımın giyilebilirliği,

 • Ürün tasarımının uygulama tekniklerinin geliştirilebilirliği ve uygulanabilirliği,

 • Ürün tasarımında malzeme seçimi ve malzeme tasarım uyumu,

• Ürünün yarışmanın temasına uygun olması,

 • Kullanılan aksesuarların tasarımlarla uyumu.

ÖDÜLLER:

Birincilik ödülü: 4.000 TL + ANKARA FASHION WEEK 2020 Defilesi Organizasyon Hakkı

İkincilik ödülü:2000TL  + ANKARA FASHION WEEK 2020 Defilesi Organizasyon Hakkı

Üçüncülük ödülü:1.000 TL + ANKARA FASHION WEEK 2020 Defilesi Organizasyon Hakkı

GELECEĞİN MODACILARI TASARIM HAKLARI VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ:

11.1. Yarışmaya katılan her tasarım için “özgünlük” şartı aranacaktır. Tasarımın daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.

11.2. Finalde ilk 15 e kalan tasarımlar ve her türlü materyal 1yıl süre ile “GELECEĞİN MODACILARI” Tasarım Yarışması Düzenleme Komitesi’nde kalacak ve 1 yılın sonunda iade edilecektir.

 11.3. Tasarımlar Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış, daha önce bir yerde kullanılmamış ya da yayınlanmamış olmalıdır. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Tasarımın kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan “GELECEĞİN MODACILARI” Tasarım Yarışması Düzenleme Komitesi sorumlu tutulamaz. Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklarda “GELECEĞİN MODACILARI” Tasarım Yarışması Düzenleme Komitesi sorumlu tutulamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler ödül geri alınacaktır.

 11.4. Fikri mülkiyet haklarını ihlal eden tasarımlar diskalifiye edilecektir. Üçüncü kişilerin bütün yasal girişimlerinin muhataplığı ve sorumluluğu yarışmacıya aittir. Sunulan proje ile fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiği yarışma sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dahi, ödül geri alınacaktır. “GELECEĞİN MODACILARI” Tasarım Yarışması Düzenleme Komitesi  İş bu konuda herhangi bir araştırma veya inceleme yapmayacaktır.

 11.5. Herhangi bir yerde yayımlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu durumun yarışmanın sona ermesinden sonra anlaşılması hâlinde, verilmiş bir ödül varsa, geri alınacaktır.

11.6.  Yarışmaya katılan eserlerin tamamını; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, “GELECEĞİN MODACILARI” Tasarım Yarışması Düzenleme Komitesi bilgi, duyuru amaçlı her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanıp çoğaltabilecektir.

Bu bağlamda, Yarışmacılar;

Kazandıkları ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep etmeyecektir. Teslim edilecek her türlü malzemenin devredilebilir tüm fikri mülkiyet hakları, teslimle birlikte “GELECEĞİN MODACILARI” Tasarım Yarışması Düzenleme Komitesi’ne devredilmiş sayılacaktır

 11.7. Yarışmacılar yarışmaya katılmakla ve taahhütname (EK1) vermekle katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

 11.8. Başvuru formunun yarışmacı tarafından imzalanmasıyla bu form, yarışmacı ve “GELECEĞİN MODACILARI” Tasarım Yarışması Düzenleme Komitesi arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.

 11.9. Dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında “GELECEĞİN MODACILARI” Tasarım Yarışması Düzenleme Komitesi ve destekleyen diğer kurumlardan hiçbir talepte bulunamazlar.

11.10. Dereceye giren yarışmacılar “GELECEĞİN MODACILARI” Tasarım Yarışması Düzenleme Komitesi’nin söz konusu tasarımları yayımlama, arşivleme, yurt içinde ve dışında sergileme ve süresiz kullanma hakkı olduğunu kabul eder. Fikri haklara ilişkin yukarıda yer alan hükümler saklıdır.

 11.11. Yarışmacılar, bu şartnamenin belirlediği tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.

 11.12. Bu şartnamede belirtilen standart dışındaki ve eksik evrakla yapılan ve/veya son teslim tarihinden sonra ulaşan başvurular ve tasarımın herhangi bir yerinde sahibini belirten bir işaret bulunan tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

DİKKAT!!!!!! KATILIMCI EK-1 DE YER ALAN BAŞVURU FORMU VE TAAHHÜTNAMEYİ  DOLDURMALIDIR

GELECEĞİN MODACILARI YARIŞMASI

BAŞVURU FORMU

EK-1

(Başvuru formu tasarım ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerine büyük harf ile yazılmış “GELECEĞİN MODACILARI TASARIM YARIŞMASI” ibaresi yazılı Sarı Zarf içerisinde teslim edilecektir.)

YARIŞMA ŞARTNAMESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARI TÜMÜYLE KABUL EDİYORUM.

DAMA MODA,  ANKARA GÖNÜLLÜLER DERNEĞİ ve ANKARA ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “GELECEĞİN MODACILARI TASARIM YARIŞMASI” NA KATILMAK ÜZERE GÖNDERMİŞ OLDUĞUM TASARIMLAR ÖZGÜN ÇALIŞMALAR OLUP, AKSİNE BİR İDDİA OLMASI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN TASARIMLAR ÜZERİNDE HAK İDDİA ETMESİ DURUMUNDA SORUMLULUK TARAFIMA AİTTİR.

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı :

Doğum Tarihi ve Yeri :

TC Kimlik No :

Uyruğu :

Eğitim Durumu :

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres :

E-posta :

Telefon :

İmza:

EK-2    ( ÖRNEK PAFTA)

Not: Kumaş örnekleri sayısı tasarımınıza göre artabilir veya azalabilir

EK -3  (ÖRNEK İLHAM PANOSU)

Not: Bu ilham panosu bir örnek niteliğindedir. Sizlerin tasarımlarınailham olan görseller şartnamede bahsedilen şekilde daha detaylı ve farklı nitelikte olabilir.Tasarımcılar bu panoyu istedikleri şekilde hazırlayabilirler.