GELECEĞİN MODACILARI TASARIM YARIŞMASI 2021 ŞARTNAMESİ

GELECEĞİN MODACILARI TASARIM YARIŞMASI 2021 ŞARTNAMESİ

Ankara Fashion Week 2021 kapsamında yapılacak olan Tasarım yarışması BOSSA Ana Sponsorluğunda 10 Aralık 2021 Cuma akşamı Grand Ankara Otel’de gerçekleşecektir.

1 – YARIŞMANIN KONUSU

HER DAİM MODA

Doğanın sunduğu tüm kaynakları sınırsız olduğu inancıyla tüketen toplumlar, zamanla artan nüfus, hızlı kentleşme ve sanayileşme gibi sebeplerle ekosistemde geri dönüşü mümkün olmayan ve nesillerin geleceğini tehdit edecek seviyelerde tahribatlar yaratmışlar ve büyük ölçüde ona hükmeder hale gelmişlerdir. Dünyanın, hatta evrenin geleceği için duyulan kaygılar ve ilgili tartışmalar devam ettikçe, bilimsel raporlar ile kanıtlar yayınlandıkça; «sürdürülebilirliğin» insan yaşamının devam edebilmesinde kritik öneme sahip bir zorunluluk olduğu ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilirlik, küresel boyutta dünya ekosisteminin ve canlı yaşamının devam edebilmesine ilişkin önleyici ve düzeltici temel politikalar geliştirmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır.

Bossa, 1951 yılında kurulduğundan beri, çevreyi koruma ve muhafaza etme, insan sağlığı ve sosyal sorumlulukları yerine getirme konularında Türkiye’nin en önde gelen tam kapasite işletmesine sahiptir. BOSSA sürdürülebilirliği, günümüz ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama imkanlarını riske atmadan karşılayacak gelişim olarak tanımlamaktadır.

BOSSA kot fabrikaları 1997 yılında Reset Koleksiyonunun lansmanıyla denim kumaşı üretmede çevreye daha duyarlı bir yaklaşım geliştirmenin ön saflarında yer almıştır.

Katılımcılardan Bossa tarafından üretilen “Future Denim” kumaş koleksiyonunun temelini oluşturan sürdürülebilirlik kavramı doğrultusunda gelecekte trend olacak tasarımlar geliştirmeleri beklenmektedir.

2 – YARIŞMANIN AMACI

Ankara Tasarımcılar ve Modacılar Derneği tarafından düzenlenecek olan SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA kapsamında ‘’HER DAİM MODA‘’ temalı moda tasarım yarışmasının amacı Türkiye’de tekstil üretimini,  tekstil firmalarının ve tasarımcı, tasarımcı adaylarının modaya bakış açılarını sunmayı, genç tasarımcıların geleceğin ön görülü tasarım anlayışına uygun, özgün, yaratıcı fikirlerini, çalışmalarını ve moda tasarımı eğitimine olan ilgilerini destekleyerek moda endüstrisine kazandırmayı amaçlamaktadır.

Katılımcılardan küresel sorunlara çare olacak sürdürülebilirlik felsefesi ile düşünerek tasarladıkları giysilere yine sürdürülebilirlik uygulamaları ile üretilen “future- denim” kumaşlarla hayat ve gelecek vermeleridir.

 • Sektörü yeni tasarımlar ile güçlendirmek,

 • Sektörde, uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek özgün tasarımları ortaya çıkarmak ve teşvik etmek, sektörün rekabet gücünü artırmak,

 • Moda endüstrisinde yenilikçi ve özgün tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak, yer almaktadır.

• Genç modacılara kendilerini sektöre tanıtabilecekleri bir platform oluşturmak yer almaktadır.

YARIŞMANIN TEMASI: HER DAİM MODA

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM: Ankara Tasarımcılar ve Modacılar Derneği  

3 – YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI:

Yarışmaya katılacak olanların taşıması gereken asgari koşullar aşağıdaki gibidir:

 3.1. En az lise veya dengi okul (ilgili okullar) mezun veya okuyor olmak,

 3.2. Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinde ya da Moda Tasarım Bölümlerinde okumak ya da mezun olmak, Moda Tasarım Meslek Yüksek Okullarında, Meslek Liselerinde veya Olgunlaşma Enstitülerinde moda alanında okumak ya da mezun olmak, en az 1 yıllık Moda Tasarımı Sertifika/Diploma Programında okumak ya da mezun olmak.

3.3. Adaylar, yarışmanın jüri üyeleri, yarışma raportörleri ile birinci dereceden yakınlık (eş ve kayın hısımlar da dahil ) ilişkisinde olmamak.

3.4. Moda sektöründe tanınmış bir isim veya marka, sektöre yönelik ürünlerle ilgili kendi adına kayıtlı bir iş yerine sahip olmamak

3.5. Sektör ile ilgili bir kurum ya da kuruluşta eğitimci olmamak,

3.6.  15 yaş ve üstü olmak. (18 yaşından küçük yarışmacıların ailelerinden izin dilekçeleri ile müracaat etmelidirler)

 4 – YARIŞMACILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 4.1. Yarışmaya katılan projenin  “özgün olması “ şartı aranmaktadır. Proje konusu eserin daha önce başka bir yerde sergilenmemiş olması gerekmektedir. Jüri ve kurum aksi bir durumu ispatladığı takdirde, yarışmadan uzaklaştırma ve tek taraflı fes etme hakkına “GELECEĞİN MODACILARI”  Tasarım Yarışması Düzenleme Komitesi tam yetkilidir.

Teslim edilen ürün Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korumaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Seçici kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Tasarımın kopya olduğu anlaşılan eserlere ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan “GELECEĞİN MODACILARI” Tasarım Yarışması Düzenleme Komitesi sorumlu tutulamaz.

4.2. Yarışmaya katılan herkes şartnamede belirtilen koşulları kabul etmiş sayılır.

 4.3. Herhangi bir yerde yayınlanmış veya herhangi bir kuruluşa ait tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.4. Yarışmaya katılan tüm kişiler, taahhütname (EK1) ile katılım koşullarını harfiyen kabul ettiğini ve uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

4.5. Başvuru formunun katılımcı tarafından imzalanmasıyla birlikte bu form, yarışmacı ve “GELECEĞİN MODACILARI“ Tasarım Yarışması Düzenleme Komitesi arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.

4.6. Daha önce başka yarışmaya katılan tasarımlar ile yarışmaya başvuru yapılamaz.

4.7. Yarışmaya dereceye giren tasarımcılar, yarışmayı düzenleyen ve destekleyenlerden kurum ve kuruluşlardan verilecek ödüller dışında bir hak ve talepte bulunamazlar.

 4.8. Tasarım rumuzu en az 4 harf 2 rakam birleşiminden oluşmalı (örnek: ABCD12) ve paftaların arka köşesine yazılmalıdır.

 4.9. Finale kalan tasarımların telif hakları 1 yıl süre ile “GELECEĞİN MODACILARI” Tasarım Yarışması Düzenleme Komitesi’ne ait olacaktır. Arşiv, sergi, yayımlamak vb. sebepler ile “GELECEĞİN MODACILARI” Tasarım Yarışması Düzenleme Komitesi kıyafetleri kullanma hakkına sahiptir. Telif hakkı şimdiden verilmiş kabul edilir.

 4.10. Yarı finale kalan tasarımcılar, tasarımlarının üretiminde denim kumaşı haricinde gerekli olan her türlü malzeme ve teknik gerekliliklerini kendileri temin edeceklerdir.

 4.11. .Yarışmacılar istedikleri yerde tasarımlarını üretme hakkına sahiptirler Tasarımların üretim aşamasındaki tüm masrafları yarışmacıya aittir. Yarı finale kalan yarışmacıların manken, organizasyon saç ve makyaj masrafları için 600 TL katılım ücretini ANKARA TASARIMCILAR VE MODACILAR DERNEĞİ’nin bildireceği hesaba yatırmaları gerekmektedir. Manken, kuaför,  makyöz  A.T.M.D tarafından temin edilecektir.

4.12. Yarışmaya şehir dışından katılan adaylar kargo gönderim ücretini kendileri karşılayacaktır. Yarışma sonunda sergilenen tasarımların talep halinde geri gönderimi karşı ödemeli olarak yarışma yetkilileri tarafından gerçekleştirilecektir

 4.13. Yarışmacılar tasarımlarını daha önceden e-posta yolu ile duyurulan saatte ve duyurulan yere getirmekle yükümlüdürler. Zamanında ve uygun koşullarda getirilmeyen tasarımların teslim alınmayacağı gibi finalde de yarışmayacaktır. Maddi ve manevi tüm sorumluluklar yarışmacıya aittir.

4.14. Yarışmacılar yukarda belirtilen tüm maddeleri ve üretim aşamasında “GELECEĞİN MODACILARI“ Tasarım Yarışması Düzenleme Komitesinin herhangi bir sorumluluk taşımadığını baştan kabul etmektedir

4.15. Final defilesi bitiminde ilk 20 tasarım sergiye konulmak üzere belirtilen yere getirilecek ve tasarımın sorumluluğu ( cansız mankene giydirme, tasarımın zarar görmesini önleme, vb…) yarışmacıya ait olacaktır.

4.16. Yarışmacılar “GELECEĞİN MODACILARI” Tasarım Yarışması Düzenleme Komitesi’ne gönderilen paftaları yarışma bittikten 20 iş günü içinde geri almalıdırlar, 20 iş günü sonunda dosyalar imha edilecektir

5 – YARIŞMA SÜRECİ:

1-YARIŞMA SUNUM DOSYALARI

Yarışma sunum dosyaları en geç 25 EKİM 2021 günü mesai bitimine kadar posta ile ya da elden teslim edilmelidir.

Her bir yarışmacının tek bir dosya ile başvuru hakkı bulunmaktadır.

6 – YARIŞMA BAŞVURUSU İÇİN GEREKENLER

A. Başvuru Formu ve Katılımcı Beyanı

B. Başvuran Yarışmacının Fotoğrafı

C. Yarışmacının gelecek planlarını anlattığı yazılı doküman (Maksimum 200 kelime)

D. Yarışma şartnamesinde belirtilen eğitim bilgilerine ilişkin doküman (öğrenci belgesi, diploma, sertifika vb.)

E. Kısa özgeçmiş

F. Koleksiyon Paftaları

7 – KOLEKSİYON SUNUMU VE PAFTALARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

 Tasarımın ilham kaynağından ürün haline gelmesini açıklayan ve içeriğinde görünen bölümlerde iplik, kumaş, boyarmadde, aksesuar ve yardımcı malzeme v.b. renk, teknik çözümleme vs. bilgilerinin yer aldığı genel konsept içindeki 4 farklı tasarımdan oluşan en az 1 tanesi erkek giyim tasarımı olmak üzere A3 boyutunda sunum paftası ve özellikleri şu şekildedir;

  • Yarışmacıların tasarımlarında kullanacakları kumaşlar Bossa sponsorluğunda olup Ankara Tasarımcılar ve Modacılar Derneğinden finale kalan adaylara teslim edilecektir
  • Yarışmacı adayların tasarımlarında en az %70 oranında Bossa Future Denim kullanma zorunluluğu olup, tercihen en fazla %30 oranında farklı kumaş ve materyal kullana bileceklerdir.
  • Paftalarda standart olarak A3 kağıt ölçüleri kullanılacaktır.
  • Her bir tam görünüm ayrı ayrı sayfalarda sunulacak, ön-arka model özellikleri artistik ve teknik çizimler ile detaylandırılacaktır. Ayrıca her paftada, o görünümde kullanılacak olan malzeme ve teknikler açıklanacaktır.
  • Koleksiyonun çıkış noktasını oluşturan temaya yönelik hikaye panosu ve maksimum 200 kelimelik açıklama yazısı.
  • Artistik veya Teknik çizimlerin ve her bir anlatım paftasının arka yüzünde katılımcıların kendileri için belirledikleri “rumuz” yazılmalıdır. Paftalarda katılımcıların adını soyadını ve kimliğini çağrıştıran yazı veya imaj bulunmamalıdır. Kimlik belirtici işaret olan paftalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 – DEĞERLENDİRME AŞAMASI:

 8.1. Seçici Kurul tarafından 27 Ekimde yapılacak ön eleme sonucunda 50 Finalist belirlenecektir. Belirlenen finalistler, e-posta ve sosyal medya ile bilgilendirileceklerdir.

 8.2. Finale kalan yarışmacılarla 08.11.2021 tarihinde bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Finalistlerin bu toplantıya katılımı zorunludur.

 8.3. Yapılacak olan finalist bilgilendirme toplantısında verilecek olan protokol yazısının imzalanması üzerine yarışmacı, protokol yazısında belirtilen yarışma kurallarına uyacağını kabul ve taahhüt etmiş kabul edilir.

 8.4.  Finalistler tasarımlarını kendilerine belirtilen yere verilen süre içerisinde getirmek zorundadır. Finalistler tarafından zamanında ve uygun koşullarda getirilmeyen tasarımlar teslim alınmayacağı gibi finalde de yarışmasına izin verilmeyecektir. Bu durumda oluşacak her türlü maddi ve manevi sorumluk yarışmacıya aittir. Yarışmacı “GELECEĞİN MODACILARI” Tasarım Yarışması Düzenleme Komitesi’nin bu konuda her hangi bir kusurunun olmadığını kabul ve taahhüt etmektedir.

GELECEĞİN MODACILARI TASARIM YARIŞMASI PROJELERİN TESLİM SÜRESİ ve YERİ:

Projeler en geç, 25.10.2021 tarihi saat 17.00’a kadar elden, posta veya kargoyla aşağıda yer alan adrese teslim edilecektir.

Maltepe mahallesi yayla sokak aydınlar apartmanı no:4 kat 3 DEMİRTEPE/ANKARA

Tel: 0 312 231 12 02                                       

E-posta: info@geleceginmodacıları.com

Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde yukarıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerde “GELECEĞİN MODACILARI” Tasarım Yarışması Düzenleme Komitesi sorumluluk kabul etmeyecektir

YARIŞMA TAKVİMİ

Son Başvuru tarihi 25 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar dosyaların orijinalleri, şartnamede belirtilen adrese teslim edilmelidir.

Finalistlerin Açıklanması: 27 Ekim 2021 Çarşamba

Finalistlerin kumaş teslim alımı en geç: 1 Kasım Pazartesi 2021 Pazartesi (17:00)

Kıyafetlerin Bossa’ya gönderilip Yıkanması için son teslim tarihi 22 Kasım 2021 Pazartesi (17.00)

Kıyafetlerin Yarışmacılara aksesuar tamamlamak üzere geri verilmesi 30 Kasım- 3 Aralık

Kıyafetlerin Final Defilesi için teslim tarihi en geç 6 Aralık 2021 Pazartesi (17.00)

Jüri Değerlendirme Sonuçları ve Ödül Töreni: 10 Aralık 2021

ÖNEMLİ

Bossa sponsorluğunda tasarımlarınızda kullanacağız kumaşların tasarımlarınız dikildikten sonra yıkanması gerektiğinden tasarımlarınızın teslimatı 3 aşamalı olacaktır.

1. Tasarımlarınıza başlangıç aşamanız önce Bossa tarafından temin edilen kumaş koleksiyonundan tasarımlarınızda kullanmak istediğiniz kumaş seçimi ile başlayıp seçtiğiniz kumaşa göre yapmış olduğunuz tasarımlarınızı 25 Ekim 2021 Pazartesi saat 17.00 ‘ ye kadar Ankara Tasarımcılar ve Modacılar Derneğine teslim etmeniz gerekmektedir.

27 Ekim 2021 tarihinde adınız finalist listesinde yer aldığı takdirde tasarımlarınızı uygulayacağınız kumaşları en geç 01 Kasım 2021 tarihine kadar Ankara Tasarımcılar ve Modacılar Derneğinden teslim alabilirsiniz.

2. Hayata geçirmiş olduğunuz tasarımları 22 Kasım 2021 tarihine kadar yıkamaya göndermek üzere Ankara Tasarımcılar ve Modacılar Derneğine teslim ediniz.

3. Yıkamadan gelen tasarımlarınızı aksesuar ve diğer kullanacağınız materyalleri tamamlamak üzere geri almış olduğunuz kıyafetleri en geç 06 Aralık 2021 tarihine kadar size bildirilecek adrese teslim edilmesi gerekmektedir.

(Finale kalan yarışmacılar ile ayrıca geniş kapsamlı bilgi akışı sağlamak için toplantı yapılacaktır)

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

1.Yaratıcılık

a. Tasarım Yaklaşımında Yenilik

b. Temanın Tasarıma Aktarımı

c. Özgün Form Arayışı

d. Koleksiyon Bütünlüğü

2. Malzeme Kullanımı

a. Özgünlük

b. Malzeme-Tasarım Uyumu

c. Tamamlayıcı kumaş,  malzeme ve uygun teknik seçimi

3.Sunum ve Teknik Çizim

a. Pafta Düzeni

b. Artistik ve Teknik Çizimler

c. Sunum

GALA GECESİ VE ÖDÜL TÖRENİ

Geleceğin Modacıları Tasarım Yarışması’nın ödül töreninin gerçekleştirileceği Gala Gecesinde finale kalan yarışmacıların hazırladığı tasarımlar defile organizasyonu ile iş ve moda dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan seçkin bir davetli gurubuna sunulur.

Defilenin ardından kazanan tasarımcılar basın ve kamuoyuna tanıtılır ve ödülleri takdim edilir.

ÖDÜLLER:

Birincilik ödülü: 4.000 TL + ANKARA FASHION WEEK 2022 Defilesi Organizasyon Hakkı

İkincilik ödülü:2000TL  + ANKARA FASHION WEEK 20202 Defilesi Organizasyon Hakkı

Üçüncülük ödülü:1.000 TL + ANKARA FASHION WEEK 2022 Defilesi Organizasyon Hakkı

Yarışmayı düzenleyen kurum katılımcılara duyurmak şartıyla tarih değiştirme hakkına sahiptir.

KATILIMCI BAŞVURU FORMUNU DOLDURMAK ZORUNDADIR.

GELECEĞİN MODACILARI TASARIM YARIŞMASI 2021 BAŞVURU FORMU

EK-1

(Başvuru formu tasarım ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerine büyük harf ile yazılmış

 “GELECEĞİN MODACILARI 2021” ibaresi yazılı Kimlik Zarfının içerisinde teslim edilecektir.)

YARIŞMA ŞARTNAMESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARI TÜMÜYLE KABUL EDİYORUM.

 ANKARA TASARIMCILAR VE MODACILAR DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “GELECEĞİN MODACILARI TASARIM YARIŞMASI 2021 ” E KATILMAK ÜZERE GÖNDERMİŞ OLDUĞUM TASARIM ÖZGÜN BİR ÇALIŞMA OLUP, AKSİNE BİR İDDİA OLMASI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN TASARIM ÜZERİNDE HAK İDDİA ETMESİ DURUMUNDA SORUMLULUK TARAFIMA AİTTİR.

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı:

Doğum Tarihi ve Yer:

TC Kimlik No:

Uyruğu:

Eğitim Durumu:

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres:

E-posta:

Sabit Telefon:

GSM:

BANKA BİLGİLERİ  (Ödüle hak kazanılması halinde ödül tutarının yatırılması istenen banka bilgileri)

Hesap sahibinin adı:

Banka adı:

Şube adı:

Şube kodu:

Hesap no:

İBAN no:

Tarih:                                                                                                                                  İmza:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir